Soľ na priemyselné použitie
Soľ sa používa v mnohých odvetviach priemyslu, ako sú: hutníctvo, ropný a plynárenský priemysel, energetika, chemický, textilný, celulózový a papierenský priemysel, a tiež sa používa v komunálnych zariadeniach a cestných službách.


Nebalená soľ (vcelku)

 • mletá, 1, 2, 3 (s antikoagulačným prostriedkom alebo bez agentov);
 • zrnitá, mletie 4, 5;
 • preosiata, mle 2, 3

Balená soľ v polypropylénových vreckách á 10, 25 a 50 kg každé

 • mletá, mletie 1,2,3 (s antikoagulačným prostriedkom alebo bez agentov);
 • bez prachu, veľkosť 2, 3;
 • preosiata, mletie 1,2,3 (s antikoagulačným prostriedkom alebo bez agentov);
 • bez prachuhrubosť 2, 3;
 • hrubozrnná, veľkosť 4.

Vo flexibilných kontajneroch (veľké balenia)s 1 tonou v každom

 • mletá, mletie 1,2,3 (s antikoagulačným prostriedkom alebo bez agentov);
 • bez prachu, veľkosť 2, 3;
 • preosiata, mletie 1,2,3 (s antikoagulačným prostriedkom alebo bez agentov);
 • hrubozrnná, veľkosť 4, 5.